नेपाली युनिकोड (Nepali Unicode )

प्रीती मा लेख्नुहोस ( वा Paste गर्नुहोस) अनि युनिकोड मा पाउनु होस


© Preeti to unicode

रोमन बाट नेपाली युनिकोड मा लेख्नुहोस


© Nepali Unicode